NOVÝ ZVON PRO KOSTEL NA CHVOJNĚ

ZVONY.

Zvony vy se lidem podobáte,pláčete,radujete se,srdce máte.

Provázíte člověka od kolébky,až do hrobu.

Pravého Boha chválím

Živé volám

Kněze shromažďuji

Mrtvé oplakávám

Blesky rozrážím

Mor zaháním

Svátky slavím

Ve středověku bylo přisuzováno těchto sedm ctností.

Zvon doprovází člověka v celé historii a jedo posvěcením se stává z neživé hmoty stává nástroj posvátný. 

Zvon je jednou z mála vzácných památek,která každého člověka doprovází nepřetržitě v den všední i sváteční,při práci a slavnosti a k srdci lidskému promlouvá vždy řečí vítanou a dobrou. Jeho posvěcením se z neživé hmoty stává nástroj posvátný Svolává k bohoslužbám a vyzývá k modlitbě,ohlašuje radostné a bolestivé události.Patří k duchovnímu i kulturnímu dědictví národa a cíkve.Tento hudební nástroj má HLAVU,TĚLO,SRDCE,TVÁŘ A TAKÉ HLAS.

Informace:mobil:604980442

                  Email:v.j.potucek@seznam.cz

                  Web:www.chvojen.eu

Kontakt

Václav VII.Josef Potůček z Mezihoří Občanské sdružení=PŘÁTELÉ CHVOJNA=
Pražského povstání 2096
256 01 Benešov
Telefon:317 725 052 Mobil:604 980 442 Web:www.chvojen.eu v.j.potucek@seznam