XII.ŘÁDOVÁ MŠE 28.září v 15.-hodin

Celebrují    :

Opat P.Michael Pojezdný O.Pream

Královské Kanonie Premonstrátů

Řádový Arciděkan Radek Jurnečka

a nový náš duchovní Otec Marcel Timko

 

Celebrující u oltáře v kostele

Kněží zpívají chorál sv.Václave

Komenda sv.Jakuba a Filipa Benešov

Rytířského Řádu sv.Václava s kněžími

Pohled do lodi kostela se všemi

Maruška Šímova ráda obslouží,jak jsme zvyklí chlebíčky,řízečky,moučníky a lahůdkami pro všechny bez rozdílu !

 

Kontakt

Václav VII.Josef Potůček z Mezihoří Občanské sdružení=PŘÁTELÉ CHVOJNA=
Pražského povstání 2096
256 01 Benešov
Telefon:317 725 052 Mobil:604 980 442 Web:www.chvojen.eu v.j.potucek@seznam