Křesťanská liturgie světců 

Rok 2020.

Leden

1.Slavnost Matky Boží Panny Marie

2.svatý Bazil Veliký

3.Nejsvětější jméno Ježíš

4.svatá Anděla z Foligna

5.svatý Telesfor

6.Slavnost Zjevení Páně

7.svatý Rajmund z Peňafortu

8.svatý Severin

9.svatý Julián

10.svatý Agathon

11.ctihodná Marie Elekta

12.Svátek křtu Páně

13.svatý Hilárius

14.svatý Sáva Srbský

15.svatý Pavel Poustevník

16.svatý Marcel I.

17.svatý Antonín Veliký

18.Panna Marie Matka křesťanů

19.svatý Priska

20.svatý Fabián a Šebestián

21.svatá Anežka Římská

22.svatý Vincenc

23.svaý Ildefons

24.svatý František Saleský

25.Obrácení svatého Pavla

26.svatý Timotej a Titus

27.svatá Anděla Mericiová

28.svatý Tomáš Akvinský

29.svatý Valerius

30.svatá Martina

31.svatý Jan Bosco

ÚNOR,
1.svatý.Gelassius
2.Svátek Uvedení Páně do chrámu
3.svatý Blažej
4.svatý Ondřej Corsini
5.svatá Agáta
 
 
6.svatý Pavel Miky a druhové
7.svatý Richard
8.svatý Jeroným Emiliáni
9.svatá Apolonie
10.svatá Scholastika
11.Panna MAria Lurdská
12.svatý Damián
13.svatá Kateřina Ricciová
14.svatý Valentin
15.svatá Jiřina
16.svatá Juliána
17.svatý Alexius a druhové
18.svatý Simeon
19.blahoslavený Gotšalk
20.svatý Nikefor
21.svatý Petr Damiani
 
22.Svátek Stolec sv.Petra
23.svatý Polykarp
24.svatý Modest
25.svatá Valburga
26. Popeleční středa-přísný půst
svatý Alexandr
28.svatý Roman
29.svatý Kasián
BŘEZEN:
1.svatý  Suibert
2.svatý Simplicius
3.svatá Kunhůta
4.svatý Kazimír
5.svatý Teofil
6.svatý Friedrich
7.svatá Perpetua a Felicita
8.svatý Jan z Boha
9.svatá Franiška Římská
10.svatý Jan z Ogilvie
11.sv.Eulogius z Kordoby
12.sv.Kvirin
13.sv.Patricie
14.sv.Matylda
15.sv.Longin
16.sv.Heribert
17.sv.Patrik
18.sv.Cyril Jeruzalémský
19.Slavnost sv.Josefa snoubence Panny Marie
20.svatý Archip
21.sv.Serapion
22.sv.Epafrodit
23.sv.Turibius z Mongroveja
24.sv.Kateřina Švédská
25.Slavnost Zvěstování Páně
26.sv.Haštal
27.sv.Rupert
28.sv.Rogát
29.svatý Ludolf
30.svatý Jan Klimak
31.blahoslavená Balbína
DUBEN:
1.svatý Makárius
2.svatý František z Pauly
3.svatý Nikita
4.svatý Izidor
5.svatý Vincenc Farrerský
.svatý Notger
7.svatý Jan Křtitel de la Salle
8.svatý Albert
9.Zelený čtvrtek
svatá Maria Kleofášova
10.Velký pátek
svatý Michael de Sanktis
11.Bílá sobota
svatý Stanislav
12.Hod Boží Velikonoční-Zmrtvýchvstání Páně
svatý Julius
13.Pondělí Velikonoční
svatý Martin I.
14.Úterý Velikonoční
svatý Lambert
 
15.Středa Velikonoční
svatá Anastázie
16.Čtvrtek Velikonoční
svatá Bernardeta Soubiersová
17.Pátek Velikonoční
svatý Inocens
18.Sobota Velikonoční
svatý Krescenc
 
19.Svátek Božího milosrdenství
svatá Ema                                           
 
svatý
20.svatý Hugo
21.svatý Anselm
22.svatý Leonid
23.svatý Vojtěch
24.svatý Jiří
25.svatý Marek
26.svatý Richárius
27.svatá Zita
28.svatý Petr CHanel
29.svatá Kateřina Sienská(patronka Evropy)
30.svatý Zikmund
svatý Pius V.
 
KVĚTEN:
1.svatý Josef dělník tesař
2.svatý Atanáš
3.svatého Jakuba a Filipa
 
svatý Filip
4.svatý Florián
5.svatý Gothard
6.svatý Jan Sarkandr
7.svatý Benedikt II.
 
8.Panna Marie  Prostřednice všech Milostí
9.svatý Hermus
10.svatý Izidor
11.svaý Ignác z Láconi
12.svatý Pankrác
13.Panna Maria Fatimská
14.svatý Matěj
15.svatá Žofie
16.svatý Jan Nepomucký
17.svatý Jan Paschal Baylon
18.svatý Jan I.
19.svatý Petr Celestýn
20.svaý Klement Maria Hofbauer
21.Nanebevstoupení Páně
22.svatá Julie
svatá Rita
23.svatý Jan Křtitel de Rossi
24.svatý Vincenc Lerinský
25.svatý Beda Ctihodný
svatý Řehoř VII.
26.svatý Filip Neri
27.svatý Augustin z Cartenbury
28.svatý Emil
29.svatý Maximin
30.svatá Zdislava
 
31.Seslání Ducha svatého-Boží hod svatodušní
ČERVEN:
1.svatý Justin
2.svatý Marceli a Petr
3.svatý Karel Lwanga a druhové
4.Ježíš Kristus,nejvyšší a věčný  kněz
5.svatý Bonifác
6.svatý Norbert
7.Nejsvětější Trojice
svatý Robert
8.svatý Medard
9.svatý Efrém Syrský
10.Panna Marie Matka Církve
11.Tělo a krev Páně-Boží tělo
 
svatý Barnabáš
12.svatý Jan z Fukunda
13. svatý Antonín z Padovy
14.svatý Anastáz
15.svatý Vít
16.svatý Benon
17.svatý Řehoř Barbarigo
18.svatá Marina
19.Nejsvětější Srdce Ježíšovo
svatý Jan Nepomuk Neumann
20.Neposkvrněné srdce Panny Marie
svatý Silverius
21:svatý Alois Gonzaga
22.Jan Fisher
Tomáš More
 
23.svatý Josef Cafaso
24.Slavnost narození sv.Jana Křtitele
25.svatý Vilém
26.svatý Jan a Pavel
svatý Pavel
27.svatý Cyril Alexandrijský
28. svatý Irenej-(Lubomír)
29.svatý Petr a Pavel
30.SVATÍ PRVOMUČENÍCI ŘÍMŠTÍ
ČERVENEC:
1.svatý Theobald(Děpolt)
2.svatý Ota
3.svatý Tomáš
4.svatý Prokop
5.Slavnost svatého Cyrila a Metoděje-patroni Evropy
6.svatá Marie Gorettiová
7.svatý Wilibald
8.svatý Kilián
9.svatá Veronika Gulianinová
10.svatá Amálie(Libuše)
11.svatý Benedikt(patron Evropy)
12.svatý Jan Qualbert
13.svatý Jindřich
14.blahoslavený Hroznata
15.svatý Bonaventura
16.Panna Marie Karmelská
17.blahoslavený Česlav
svatý Hyacint
18.svatý Emilián
19.svatá Makrina
20.svatý Eliáš
svatý Apolinář
21.svatý Vavřinec z Brindisi
22.svatá Marie Magdaléna
23.svatá Brigita(patronka Evropy)
24.svatá Kristína
25.svatý Jakub
svatý Kryštof
26.svatý Jáchym a Anna
27.svatý Gorazd a druhové
28.svatý Nazárius a Celsus
29.svatá Marta
30.svatý Petr Chryzolog
31.svatý Ignác z Loyoly
SRPEN:
1.svatý Alfons z Ligiouri
2.svatý Eusebius
3.svatá Lydie
4.svatý Jan Maria Vianney
5.Posvěcení baziliky římské
6.Svátek Proměnění Páně
7.svatý Kajetán
8.svatý Dominik
9.svatá Terezie Benedikty od Kříže
10.svatý Vavřinec
11.svatá Klára
12.svatá Jana Františka de Chantal
13:svatý Poncián  
a Hipolit
14.svatý Maxmilián Maria de Kolbe
15.Nanebevzetí Panny Marie
16.svatý Štěpán I.Uherský
17.svatý Myron
18.svatá Helena
.svatý Jan Eudes
20.svatý Bernard
21.svatý Pius X.
22.Panna Marie Královna
23.svatá Rúžena z Limy
24.svatý Bartoloměj
25.svatý Benedikt a druhové
svatý Josef Kalasanský
 
26.ctihodný Martin Středa
27.svatá Monika
28.svatý Augustýn
29.Umučení Jana Křtitele
30.svatý Felix
31.svatá Rajmund
ZÁŘÍ:
1.svatý Jiljí
2.svatý Justus
3.svatý Řehoř Veliký
4.svatá Růžena z Viterba
5.svatá Terezie z Kalkaty
6.svatý Magnus
7.svatý Melichar Grodecký
8.Svátek narození Panny Marie
9.svatý Petr Klaver
10.blahoslavený Karel Spinola
11.svatý Emil
12.Jméno Panny Marie
13.svatý Jan Zlatoůstý
14.Svátek Povýšení sv.Kříže
15.Panna Marie Bolestná
16.svatá Ludmila
17.svatý Kornélius a Cyprián
svatý Robert Bellarmin
18.svatý Josef Kupertinský
19.svatý Januárius
20.svatý Ondřej Kim Teagon,
Pavel Chong Hasang a druhové 
21.svatý Matouš
22.svatý Mořic a druhové
23.svavtý Pius Pietrelciny
24.svatý Gérard
25.svatý Kleofáš
26.svatý Kosma a Damián
27.svatý Vincenc z Paula
28.svatý Václav
29.svatí Archandělé Michael,Gabriel a Rafael
30.svatý Jeroným
ŘÍJEN:
1.svatá Terezie od Dítěte Ježíše
2.svatí Andělé strážní
3.svatý Maxmilián
4.svatý Framtišek z Assisi
5.svatý Palmác
6.svatý Bruno
7.Panna Maria Růžencová
8.svatý Simeon
9.svatý Dionýsius a druhové svatý 
svatý Jan Leonardi
10.svatý Paulin
11.svatý German
12.svatý Radim
13.svatý Eduard
14.svatý Kalist I.
15.svatá Terezie od Ježíše
16.svatá Hedvika 
svatá Markéta Marie Alocoque
17.svatý Ignác Antiochijský
18.svatý Lukáš
19.svatý Pavel od Kříže
svatý Izák Jogues a druhové
svatý Jan Brébeauf
20.svatá Irena
21.svatý Hilarion
blahoslavený Karel Rakouský
22.svatý Jan Pavel II.
svatá Marie Salome
23.svatý Jan Kapistránský
24.svatý Antonín Maria Kleret
25.svatý Kryšpín
26.svatý Rustik
27.svatý Frumencius
28.svatí Šimon a Juda
29.svatý Narcis
blahoslavená Marie Restituta Kafková
30.svatý Marcel
31.svatý Wolfgang
LISTOPAD:
1.Všech svatých
2.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.svatý Martin de Pores
4.svatý Karel Boromejský
5.svatý Zachariáš a Alžběta
 
6.svatý Leonard (Linhart)
7.svatý Wilibrord
8.svatý Gottfried (Bohumír)
9.svátek Posvěcení lateránské baziliky
10.svatý Lev Veliký
11.svatý Martin Tourský
12.svatý Josafat
13.svatá Anežka Česká
14.svatý Mikuláš Tavelič
15.svatý Albert Veliký
16.svatá Markéta Skotská 
svatá Gertruda
17.svatá Alžběta Uherská
18.Posvěcení římských bazilik Petra a Pavla
svatý Petr a Pavel
19.svatá Mechtilda
20.svatý Felix z Valois
21.Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.Ježíš Kristus Král
svatá Cecilie
23:svatý Klement I.
svatý Kolumbán
24.svatý Ondřej Duang-Lac a druhové
25.svatá Kateřina Alexandrijská
26.svatý Silvestr Gazzolini
27.svatý Virgil
 
28.svatý Mansuet (Miloslav)
29.ADVENT-První neděle Adventní
svatý Saturnin
30.svatý Ondřej
PROSINEC:
1. svatý Edmund Kampián
 
2.svatá Bibiána
3.svatý František Xaverský
4.svatý Jan Damašský 
svatá Barbora
5.svatý Sába
6.Druhá Adventní neděle
svatý Mikuláš
7.svatý Ambrož
8. Panna Maria,počatá bez poskvrny prvotního hříchu
10.svatá Julie
svatá Eulálie 
11.svatý Damas I.Hostivít
12.Pana Maria Quadalupská
13.Třetí neděle Adventu Radostná
svatá Lucie
14.svatý Jan od Kříže
15.3.svatý Valerián
 
16:svatá Adelhaida Adéla
17.svatý Lazar
18.svatý Malachiáš svatý Rufus a Zosim
19.blahoslavený Urban
20.Čtvrtá neděle Adventu
svatý Dominik
21.svatý Petr Kanisius
22.4.svatá Františka Cabrini
23.svatý Jan Kentský
24.Štědrý den Narození Páně Boží Hod Vánoční
25.Slavnost Narození Páně Hod Boží Vánoční
26. svatý Štěpán
 
27.Svatá Rodina:Ježíš,Maria a Josef
svatý Jan Evangelista
;;
28.Svátek svatých Mláďátek betlémských
29.svatý Tomáš Becket
 
30.svatý Evžen
31.svatý Silvestr
Nový rok 2021.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie: KATOLICKÉ SVÁTKY

Tato fotogalerie je prázdná.

Kontakt

Václav VII.Josef Potůček z Mezihoří Občanské sdružení=PŘÁTELÉ CHVOJNA=
Pražského povstání 2096
256 01 Benešov
Telefon:317 725 052 Mobil:604 980 442 Web:www.chvojen.eu v.j.potucek@seznam